مرد

از ویکی‌جنسیت
(تغییرمسیر از نوع نر از آدمی)

مرد؛

مفهوم‌شناسی

مقابلِ زن، انسان نر؛ جنس نرینه از انسان.[مجاز] شخص شجاع و دلیر. جوانمرد.کسی که شایستگی انجام کاری را دارد.[۱]

پانویس

منابع