صفحهٔ اصلی

از ویکی‌جنسیت

مقالهٔ منتخب

مادر در سیاست اجتماعی جهانی، اقدامات جهانی برای حمایت از مادران و خانواده.
ساختار نهادهای متولی ارائه خدمات اجتماعی به زنان و خانواده‌ها در دهه 1940م، بیانگر دلالت‌های سیاست‌گذاری برای مادران و خانواده است. برای حمایت از مادران، فرزندان و تحکیم خانواده از سوی دولت‌ها، سیاست‌های متنوعی تدوین و اجرا شده و جنبش‌های فراوانی رخ داده است. در این مورد، دو دیدگاه وجود داشت که خط‌مشی و سیاست‌های گوناگونی را ایجاب می‌کرد: دیدگاه اول، «کمک به کودکان نیازمند» بود؛ یعنی غفلت از این نکته که آنها چگونه نیازمند شدند و احتمال دارد که این مادران، کودکان نیازمند بیشتری را به‌وجود بیاورند. دیدگاه دوم، «حفظ یک خانه مناسب» بود؛ به این معنا که پدر و مادر از نظر صلاحیت، مورد بررسی قرار گیرند. اولین دیدگاه موجب کمک بیشتر به متقاضیان شد و دومی کمتر. ترقی‌خواهان تصور نمی‌کردند که بعضی از خانواده‌ها به این کمک‌ها متکی شوند و از ازدواج خودداری کنند و در نتیجه کودکان نامشروع بیشتری را به‌وجود آورند.

ادامهٔ مطلب ...

تصویر منتخب هفته

ویکی‌جنسیت:Photo of the day/2024/26

برگزیده‌ها

  • شادی امین «فمنیست ایرانی و فعال برابری جنسیتی»