خشونت خانوادگی

از ویکی‌جنسیت

خشونت خانوادگی در این نوشتار، ذیل مباحثی تحت عنوان خشونت زناشویی و خشونت خانگی ارائه می‌شود.

خشونت زناشویی

خشونت زناشویی یک آسیب اجتماعی- خانوادگی است که از گذشته تا به امروز در جوامع مختلف خودنمائی می‌کند. معمولا این نوع خشونت تحت عناوینی همچون خشونت خانوادگی یا همسرآزاری تعریف می‌‌شود. در یک معنای وسیع می‌توان آن را هرگونه بدرفتاری جسمی، زبانی یا عاطفی هریک از زوجین با دیگری که به آسیب‌های جسمی یا روانی در طرف مقابل بینجامد، تعریف کرد.[۱]

خشونت خانگی

در یک نگاه کلی، فراتر از خشونت زناشویی، خشونت خانگی وجود دارد. در این‌باره می‌توان گفت: خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت‌آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. براساس مطالعات جامعه‌شناسی، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت علیه زنان است. خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی‌تر رفتار خشن است. مردان نیز قربانی خشونت خانگی از سوی همسران خود می‌شوند. براساس آماری که در بریتانیا ارائه شده، از هر سه قربانی خشونت خانگی، دو نفر زن و یک نفر مرد هستند. بر این اساس، برخی فعالان معتقدند برای مقابله مؤثرتر با معضل خشونت خانگی باید از آن جنسیت‌زدایی کرد. [۲]

خشونت مبتنی بر جنسیت (GBV) ، Gender-based violence

خشونت مبتنی بر جنسیت : (GBV) یک اصطلاح کلی برای هر عمل مضری است که بر خلاف میل یک فرد بر اساس تفاوت های اجتماعی (جنسیتی) بین زن و مرد انجام می شود. ماهیت و وسعت انواع خاص GBV در فرهنگ ها، کشورها و مناطق متفاوت است. به عنوان مثال می توان به خشونت جنسی، از جمله بهره کشی جنسی، سوءاستفاده جنسی و تن فروشی اجباری اشاره کرد. خشونت خانگی، قاچاق، ازدواج اجباری، اعمال مضر سنتی مانند ختنه زنان، قتل های ناموسی و ارث بیوه. خشونت انواع مختلفی دارد که شامل (و نه محدود به)خشونت فیزیکی، کلامی، جنسی، روانی و اجتماعی-اقتصادی است.

خشونت مبتنی بر جنسیت در مواقع اضطراری (GBViE)

Gender-based violence in emergencies Gender-based violence in emergencies (GBViE) In emergencies, such as conflict or natural disasters, the risk of violence, exploitation and abuse is heightened, particularly for women and girls. At the same time, national systems and community and social support networks may weaken. An environment of impunity may mean that perpetrators are not held to account. Preexisting gender inequalities may be exacerbated. Women and adolescent girls are often at particular risk of sexual violence, exploitation and abuse, forced or early marriage, denial of resources and harmful traditional practices. Men and boys may also be survivors. GBV has significant and long-lasting impacts on the health and psychological, social and economic wellbeing of survivors and their families[۱]

خشونت مبتنی بر جنسیت در مواقع اضطراری (GBViE)، در شرایط اضطراری، مانند درگیری یا بلایای طبیعی، خطر خشونت، استثمار و سوء استفاده به‌ویژه برای زنان و دختران افزایش می‌یابد. همزمان، سیستم‌های ملی و جامعه و شبکه‌های حمایت اجتماعی ممکن است ضعیف شود. محیط مصونیت از مجازات ممکن است به این معنا باشد که مجرمان مورد بازخواست قرار نگرفته اند. نابرابری های جنسیتی از قبل ممکن است تشدید شود. زنان و دختران نوجوان اغلب در معرض خطر خشونت جنسی، استثمار و سوء استفاده، ازدواج اجباری یا زودهنگام، محرومیت از منابع و شیوه های سنتی مضر هستند. مردان و پسران نیز ممکن است بازمانده باشند. GBV تأثیرات قابل توجه و طولانی مدتی بر سلامت و رفاه روانی، اجتماعی و اقتصادی بازماندگان و خانواده های آنها دارد.


پانویس

  1. بستان، خانواده در اسلام،1390ش، ص185
  2. ویکی پدیا

منابع

  • بستان(نجفی)، خانواده در اسلام،قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390.
  • ویکی پدیا
  • Illustrated Glossary of Gender-Related Terms, care, 2018: 10
  • Gender equality: GLOSSARY OF TERMS AND CONCEPTS, unisef, 2017:3